Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Đánh giá

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Kết quả phúc tra Đường sắt Sv365457: pt
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT

 

Khóa 57:

 • Tin học ứng dụng đường 57CDE1: tud

 

Khóa 58:

 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 58CD1+2: tkhh
 • Đồ án Thiết kế HH CT đường 58CD1: dahh
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 58CD1: pps
 • Kết cấu bê tông cốt thép 58TRD: kcbtct

 

Khóa 59:

 • Giáo dục thể chất 4 59CD3+4+5: tc4
 • Xác suất thống kê 59CD3+4+5: xstk
 • Vật liệu XD 59CDE: vlxd
 • Địa chất công trình 59CD5: dcct

Khóa 60:

 • Giải tích 2 60CD1+2+3+4+6+e+TRD: gt

 

Ngày 5 tháng 7 năm 2016

 

 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Tư tưởng Hồ Chí Minh: psd
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế và XD hầm giao thông 2: psd

 

Khóa 57:

 • Đồ án Thiết kế và XD hầm giao thông 57CDE2+CD2: dahgt

 

Khóa 59:

 • Sức bền vật liệu 2 59CDE+TRd: sb2
 • Thủy văn và phòng chống TT 59CD1+2+3+4+E: tv
 • Giáo dục thể chất 4 59CDE: tc4

 

Khóa 60:

 • Thực hành hóa ĐC 60CD1+4+E: thhh
 • Hóa học đại cương 60CD1+4+E: hhdc
 • Vẽ kỹ thuật 60CD5: vkt

 

Ngày 7 tháng 7 năm 2016:

 • Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép LOPNV11: dact

Khóa 57:

 • Đồ án Xây dựng đường 57CDE1: daxdd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 57CDE1: xdd
 • Tin học ứng dụng đường 57CD1: thudd

Khóa 58:

 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT1 58CD3+4+5: cbtct1
 • Đồ án thiết kế cầu BTCT 58CD3+4+5: dacbtct

Khóa 59:

 • Địa chất công trình 59TRD: dcct
 • Giáo dục thể chất 4 59CD1: tc4

Khóa 60:

 • Giáo dục thể chất 2 60CD2+E: tc2
 • Vật lí 2 60CD5+6+E: vl2
 • Vẽ kỹ thuật 60CD2: vkt
 • Ngoại ngữ 2 60CDE: nn2

 

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1 Sv39060: pt
 • Kết quả phúc tra Xác suất thống kê Sv488958: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Xây dựng đường và đánh giá CL: psd

Khóa 57:

 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới ĐB 57CD1+E1: qhgtvt
 • Đồ án Kỹ thuật giao thông 57CDE1+CDE3+1: daktgt
 • Giao thông và đường đô thị 57CD1+E1: gt

Khóa 58:

 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 58CD3+4+E: pps
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 58CDE: tkhh

Khóa 59:

 • Giáo dục Thể chất 4 59TRD: tc4
 • Cơ học kết cấu 1 59CDE+TRD: chkc1

 

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

 • Đồ án Xây dựng đường LOPNV11: daxdd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv261156: pt

Khóa 57:

 • Đồ án Xây dựng đường 57CD3: daxdd
 • Tin học ứng dụng đường 57CD7: thudd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 57CD1: xdd

Khóa 58:

 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 58CD3+4+5: tkhh

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Cảng hành không sân bay sv621257: pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Xây dựng đường: psd
 • Phiếu sửa điểm + kết quả phúc tra Kinh tế quản lý khai thác đường: pt
 • Kết qủa phúc tra Đồ án thiết kế HH và CT đường sv398156: pt
 • Kết quả phúc tra Giao thông và đường ĐT sv387757: pt
 • Kết quả phúc tra TKHH và KSTK đường bộ sv57458: pt
 • Kết quả phúc tra Địa chất công trình sv344159: pt

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Thực hành hóa học sv106260: pt
 • Kết quả phúc tra Xây dựng đường và đánh giá CL sv702657: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương sv187460: pt

Khóa 58:

 • Thực tập công nhân ngành Đường: ttcnduong

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế và XD hầm giao thông LOPNV11: dahgt
 • Kết quả phúc tra Nền móng : pt
 • Kết quả phúc tra Cơ sở viễn thám sv184957: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế HH và KSTK đường bộ sv57458: pt

Khóa 57:

 • Xây dựng đường và đánh giá chất lường 57CD2: xdd

Khóa 58:

 • Đồ án Thiế kế HHCT đường 58CD4: dahhctd
 • Thực tập công nhân ngành Cầu: ttcn

 

Ngày 25 tháng 8 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Đồ án Cơ sở đo ảnh Sv 1432755: pt
 • Kết qủa phúc tra Hình họa: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực tập công nhân Sv82058: psd

Khóa 58:

 • Thực tập công nhân ngành Trắc địa 58TRD: ttcn

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

Khóa 57:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 57CDE2: dalpac

Khóa 58:

 • Đồ án Thiết kế cầu BTCT 58CDE: da
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT1: tkxdc

Khóa 59:

 • Cơ học kết cấu 1 59CD1+2: chkc1

 

Ngày 5 tháng 10 năm 2016

 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOPNV11: dalpac
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 4 ngành Đường: DATN
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 4 ngành Trắc địa: DATN