THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ LỚP 58CDE THÁNG 7 NĂM 2017.

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ LỚP 58CDE THÁNG 7 NĂM 2017.
Đánh giá

Khoa Cầu Đường kết hợp cùng với Trung tâm Multi tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh cho những sinh viên K58CDE có nguyện vọng làm Đồ án Tốt nghiệp bằng Tiếng Anh.

Thời gian : 6h45′ – Thứ 7 – ngày 5 tháng 8 năm 2017

Địa điểm : Phòng 204H1.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Danh sách sinh viên tham gia kiểm tra trình độ :

TT Mã SV Họ Tên Lớp Ngành
1 516358 Nguyễn Hải Đính 58CDE Cầu
2 298258 Đinh Hữu Hiểu 58CDE Cầu
3 500058 Nguyễn Văn Minh 58CDE Cầu
4 517258 Trần Duy Tài 58CDE Cầu
5 285858 Trinh Phúc Thành 58CDE Cầu
6 236358 Trần Văn Trường 58CDE Cầu
7 658958 Hum Veasna 58CDE Cầu
1 524358 Bùi Đức Bình 58CDE Đường
2 3432758 Nguyễn Hồng Đào 58CDE Đường
3 393458 Phạm Trung Đức 58CDE Đường
4 564058 Nguyễn Trường Giang 58CDE Đường
5 72958 Cao Đình Hai 58CDE Đường
6 266258 Đỗ Văn Hải 58CDE Đường
7 82058 Phạm Đình Hoàng 58CDE Đường
8 561058 Nguyễn Thái Hoàng 58CDE Đường
9 221258 Nguyễn Quốc Hưng 58CDE Đường
10 586858 Triệu Văn Hưng 58CDE Đường
11 57458 Nguyễn Quốc Huy 58CDE Đường
12 3410758 Bùi Đình Khiêm 58CDE Đường
13 307158 Trần Trung Kiên 58CDE Đường
14 658858 Thorn Kimmab 58CDE Đường
15 249958 Nguyễn Khắc Tùng Lâm 58CDE Đường
16 2458 Nguyễn Đức Lộc 58CDE Đường
17 3576858 Từ Bảo long 58CDE Đường
18 366658 Nguyễn Văn Mạnh 58CDE Đường
19 223258 Quách Cao Mừng 58CDE Đường
20 604758 Nguyễn Văn Nam 58CDE Đường
21 144958 Trần Văn Nhân 58CDE Đường
22 3293458 Ngô Trung Phương 58CDE Đường
23 351258 Nguyễn Nhật Quang 58CDE Đường
24 197158 Nguyễn Hữu San 58CDE Đường
25 40758 Nguyễn Tuấn Thành 58CDE Đường
26 547258 Phan Hồng Thuận 58CDE Đường
27 291658 Kiều Văn Trung 58CDE Đường
28 68958 Nguyễn Thịnh Trường 58CDE Đường
29 516258 Nguyễn Văn Tú 58CDE Đường
30 40958 Lục Anh Tuấn 58CDE Đường
31 101558 Nguyễn Minh Tuấn 58CDE Đường
32 73158 Bùi Đắc Vượng 58CDE Đường