THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ IELTS QUỐC TẾ NĂM 2017

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ IELTS QUỐC TẾ NĂM 2017
Đánh giá

Trung tâm Ngoại ngữ Multi Language trực thuộc Văn phòng tư vấn du học VNPC là ĐỐI TÁC BẠC (Silver Parner) của Hội Đồng Anh (BC). Hiện Trung tâm có chính sách hỗ trợ đăng kí thi IELTS Quốc tế tại British Council cho sinh viên của Khoa Cầu Đường có nguyện vọng thi lấy chứng chỉ IELTS Quốc tế để phục vụ cho công việc và học tập.

Chi tiết kế hoạch thi và các hỗ trợ Trung tâm dành cho sinh viên xem tại đây.