CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH -XÂY DỰNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

Đánh giá
💁‍♀️GIỚI THIỆU HỌC BỔNG: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập từ năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn giúp đỡ các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam, có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học. Học bổng được trao vào cuối mỗi kì học dựa trên kết quả xét tuyển hồ sơ của kì học đó.
💁‍♂️Năm 2009, Đồng Hành bắt đầu dự án hợp tác lâu dài với một nhóm các cựu sinh viên trường Đại học Xây Dựng Hà Nội và đưa ra chương trình “Quỹ Học Bổng Đồng Hành – Xây Dựng” dành riêng cho sinh viên của trường Đại Học Xây Dựng.
👉ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của trường Đại học Xây Dựng
🤙HÌNH THỨC THỰC HIỆN: Hồ sơ trực tuyến – Truy cập vào trang web của Đồng hành (xem ảnh), mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”. (Đồng Hành không còn thu hồ sơ giấy nữa).
🙌TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN:
– Hoàn cảnh gia đình khó khăn
– Tư cách đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên
– Các sinh viên đã nhận học bổng Đồng Hành có thể tiếp tục xin học bổng trong kì này.
💸🤩GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: 4.000.000 đồng/suất/kỳ
👌Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ cần được cập nhật đầy đủ trước 23h59 ngày 02/05/2021.
✌️KẾT QUẢ XÉT CHỌN: Kết quả học bổng sẽ được thông báo tại các trường và tại trang web dự kiến vào tháng 7 năm 2021. Thời gian và hình thức trao học bổng sẽ được thông báo sau.