Cuộc thi ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm 2021 – NUCE-InTech 2021

Đánh giá

Nhằm mục đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của sinh viên, hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp, trường Đại học Xây dựng tổ chức cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp Sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm 2021, viết tắt là NUCE-InTech 2021 (NUCE Innovation and Technology). Một số nội dung chính như sau:

I. Đối tượng dự thi
Đối tượng dự thi là sinh viên đã và đang theo học tại Trường Đại học Xây dựng và các sinh viên ở các trường khác.
II. Hình thức dự thi
Tham gia dự thi theo đội; mỗi đội thi tối đa 05 thành viên, tối thiểu 02 thành viên; mỗi sinh viên chỉ tham gia một đề tài dự thi (một đội dự thi); mỗi đội không quá 50% số người là người ngoài trường.

III. Thời gian Tổ chức
– Thời gian: từ tháng 4/2021 đến 9/2021
– Đăng ký tham gia Cuộc thi: tháng 4/2021 đến 31/5/2021
– Thời gian thi vòng 1: 10 – 20/8/2021
– Thời gian chấm sơ loại của vòng 2: 25 – 30/8/2021
– Thời gian thi chung kết vòng 2: 20 – 30/9/2021.

Thể lệ chi tiết: Tại đây

Mẫu đăng ký: Tại đây