thông tin tuyển sinh ngành kỹ thuật trắc địa – bản đồ năm 2019

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • thông tin tuyển sinh ngành kỹ thuật trắc địa – bản đồ năm 2019
Đánh giá

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ, CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA XÂY DỰNG – ĐỊA CHÍNH NĂM 2019.

 

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH : 50

2. TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN : 

– Toán, Vật lý, Hóa học
– Toán, Vật lý, Tiếng Anh
– Toán, Hóa học, Tiếng Anh.


3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  • Cán bộ thuộc phòng kỹ thuật, phòng khảo sát địa hình,… của các công ty xây dựng; các công ty tư vấn, thiết kế công trình; các công ty khảo sát địa hình.
  • Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo
  • Các cơ quan nhà nước về quản lý đất đai – địa chính: như Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng địa chính – nhà đất quận huyện, xã phường; các công ty đo đạc địa chính;…

4. CƠ HỘI HỌC TẬP

  • Có thể học song bằng, văn bằng 2 các ngành, chuyên ngành khác tại trường.
    – Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.