ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông năm 2019

Đánh giá

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG.

 

1. CHỈ TIÊU VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 350
  • Tổ hợp các môn xét tuyển:

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP :

– Làm công tác tác quản lý ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải, các Ban quản lý dự án xây dựng; các Trung tâm quản lý điều hành giao thông; các phòng quản lý xây dựng, phòng quản lý địa chính của các quận, huyện.
– Làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nói riêng.
– Thực hiện các công việc chuyên môn trong nhiều lĩnh vực xây dựng quan trọng như: quy hoạch, thiết kế và quản lý khai thác hệ thống giao thông vận tải; thiết kế và xây dựng hệ thống công trình đường ô tô bao gồm cả hệ thống đường ô tô cao tốc; quy hoạch, thiết kế và xây dựng cảng hàng không, sân bay; quy hoạch và thiết kế hệ thống công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế và thi công các công trình Cầu và Hầm.
– Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy cho các Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về lĩnh vực xây dựng và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.


3. CƠ HỘI HỌC TẬP :

  • Có thể học song bằng, văn bằng 2 các ngành, chuyên ngành khác tại trường
    – Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn sau khi ra trường, đủ kiến thức tương đương để có thể được chấp nhận theo học chương trình sau đại học ở trong và ngoài nước